Data o prodejně se načítají

Ochrana životního prostředí

Záleží nám na přírodě

Kaufland svým provozem minimalizuje škodlivé dopady na životní prostředí

Nestačí nám o ochraně životního prostředí jen mluvit. My také jednáme. Ve všech oblastech našeho působení a podnikání se snažíme zavádět taková opatření, která důsledně přispívají k ochraně životního prostředí. Mezi ně patří například využívání energeticky nenáročných technologií, plánování nových prodejen a přestaveb vždy s ohledem na životní prostředí, logistické procesy, které nezatěžují klima, nebo třeba snaha o co nejmenší produkci odpadu.

Co je to rekuperace?

Ekologické chlazení a vytápění

Systém rekuperace se postupně zavádí v prodejnách Kaufland

Jak to funguje?

Místo fosilních paliv, jako jsou ropa, plyn nebo dřevo, vytápíme naše prodejny pouze odpadním teplem z chladících regálů.

Obejdeme se tak bez klasických topných kotlů nebo dálkového vytápění.

Technologii rekuperace neustále testujeme a vylepšujeme

Systém ekologického chlazení a vytápění zavádíme ve všech prodejnách Kaufland. Tyto technologie několik let testujeme a zdokonalujeme různé možnosti využití.

Díky tomu chladíme i vytápíme prodejny v centru měst, na okrajích, ale i vícepodlažní a přízemní prodejny se snížením emisí CO2 na minimum a šetrně k životnímu prostředí.

Ekologické vytápění v zimě

V zimě využíváme odpadní teplo. To nám pomůže zajistit přes 80 % tepla, které potřebujeme.

Podlahovým vytápěním přivádíme teplo pod prodejní plochou. Celá plocha i podlahová deska jsou v tu chvíli velmi výkonným akumulátorem, který pokud je potřeba, vytopí na 38 °C až 40 °C.

Pro další vytápění upotřebíme také vzduchotechniku, vzduchové clony u vchodů nebo klasické i podlahové topení v kancelářích a dalších místnostech.

Ekologické chlazení v létě

V létě nám pro dostatečné chlazení pomáhají kompresory. Může to znít zvláštně, ale i v létě využíváme odpadní teplo. Oddělení zeleniny, mléka, jogurtů, masa a další čerstvé výrobky uchováváme v našich prodejnách pod velmi nízkými teplotami. Proto je nutné u těchto regálů udržovat podlahové vytápění i v parném létě, aby vám u chladících boxů nebylo nepříjemně chladno.  

Jak jsme pomohli snížit CO2?

Ekologický ukazatel ušetřených škodlivých emisí při provozu prodejen Kaufland

Díky ekologickému chlazení a vytápění snižujeme nejen naše náklady, ale i škodlivé emise CO2.

Kolik už se nám podařilo škodlivých emisí ušetřit? Podívejte se na zdokumentovaný stav 192 nových prodejen Kaufland v 7 evropských zemích.

Jak se vypočetl aktuální stav k 28. únoru 2018?  

1) Emisní faktor plynu 0,2016 kg CO2/KWh = kolik kg CO2 emisí vznikne, aby dodavatel vytvořil plyn o energetické výkonnosti 1 KWh.

2) Přepočet na rodinný dům – emise 5,2 tun/rok.

3) Podklad pro výpočet: Rodinný dům o ploše 130 m2 se spotřebou plynu 15 MWh/rok; spotřeba elektřiny pro 4 člennou domácnost cca 4,43 MWh/rok.


Férové pracovní oblečení

Nové pracovní oblečení pro všechny zaměstnance prodejen

Nová kolekce pracovního oblečení

Od října 2017 dostane zhruba 130 000 všech zaměstnanců prodejen Kaufland nové pracovní oblečení. A v čem je toto oblečení lepší? Část kolekce pochází z udržitelné produkce. V 1. etapě bude vydáno přes 2,4 mil. kusů udržitelného oblečení.

Všechny halenky, košile a trička mají certifikaci GOTS a FaireTrade. To znamená, že oblečení obsahuje vysoký podíl přírodních vláken a navíc pochází z „férového obchodu“. S touto investicí do pracovního oděvu našich zaměstnanců vysíláme signál, jakým směrem se chceme v budoucnosti vydat – zodpovědně a férově.

 

Odpovědnost při využití starého oblečení

Protože pracovní oděvy na sobě mají firemní loga, nemůže si je zaměstnance nechat a musí oblečení vrátit zpět. Aby staré oblečení nezůstalo nevyužité, přišli jsme v rámci konceptu GreenCycle s novým nápadem, jak toto oblečení využít. Použité oděvy budou recyklovány a dále distribuovány potřebným organizacím. I tímto způsobem přebíráme zodpovědnost za životní prostředí a současně chceme podpořit projekty pro lidi v nouzi. 

 


Stavby a zařízení

Moderně a energeticky nenáročně

Ochrana klimatu díky technologiím

Ve všech našich prodejnách a logistických centrech sázíme na moderní a energeticky nenáročné technologie. Pokud jde například o vzduchotechniku, používáme takové technologie, díky kterým nedochází ke zbytečnému úniku tepla. Podle potřeby se pak tato zařízení jednoduše ovládají přes senzory kontrolující kvalitu vzduchu.

Také při chlazení budov se snažíme o co nejmenší dopad na životní prostředí. Používáme prostředky, které nepřispívají k úbytku ozonu a nepodporují skleníkový efekt. V oblasti logistiky jsme v mrazících zařízeních a chladících skladech nasadili přirozeně chladící látku – amoniak (NH3). V modernizovaných a nových prodejnách používáme k chlazení výhradně takové prostředky, které nijak neovlivňují životní prostředí.

Energetický management

Šetříme energii na prodejnách, centrálách i masozávodech.

Energetický management má za cíl podporovat vědomé zacházení našich zaměstnanců s energiemi, zvyšovat energetickou účinnost nemovitostí a provozovat je udržitelným způsobem. S pomocí nadřazeného systému správy energetického managementu jsme schopni monitorovat tok energií na všech prodejnách, v logistických centrech, v administrativních budovách i v masozávodu v Modleticích u Prahy. Díky tomu můžeme identifikovat potenciál úspor a průběžně sledovat zavedená úsporná opatření. Klademe velký důraz na energetickou účinnost a udržitelnost už při pořizování nové technologie.  

Certifikace podle ISO 50001

Náš systém hospodaření s energiemi na prodejnách, v logistických centrech a administrativních budovách v České republice, Německu, Rumunsku a Chorvatsku je od listopadu roku 2017 certifikován podle normy ISO 50001. Masozávod v Modleticích také splňuje vysoké nároky na hospodaření s energiemi podle této normy. Do konce roku 2018 chceme certifikovat i zbývající národní společnosti v Polsku, Bulharsku a na Slovensku. 

Rozpoznat potenciál a snižovat náklady

Abychom zjistili potenciál snižování energií, shromažďujeme, monitorujeme a analyzujeme údaje o spotřebě ze všech našich nemovitostí. Na základě těchto údajů pak stanovujeme cíle úspory pro následující roky. Dále se snažíme odhalit nadbytečnou spotřebu energie a té se v budoucnu vyvarovat.

Pomocí měřičů energie jsou zaznamenávány údaje o spotřebě a ty jsou dále přenášeny do centrálního systému pro správu a vyhodnocování naměřených dat. Jedná se např. o celkovou spotřebu elektřiny nemovitosti nebo spotřebu chladicího zařízení, osvětlení, vytápění nebo větrání. Údaje o spotřebě jsou doplněny provozními informacemi z řídicího systému budovy a všechny tyto informace pak využíváme ke zjednodušení analýzy. Např. když se zvýší spotřeba elektrické energie za osvětlení prodejny, dostane manažer hospodaření s energií varovnou zprávu a zahájí příslušné nápravné nebo preventivní opatření.

Ochranné pokrytí chladících jednotek

Abychom zabránili zbytečným ztrátám chladného vzduchu v našich chladících boxech, patří v našich prodejnách ke standardnímu vybavení speciální ochranné pokrytí skleněných ploch dveří.

LED osvětlení

LED osvětlení je v současné době nejúspornější a nejekologičtější zdroj svícení.  Neobsahuje téměř žádné toxické látky, olovo a rtuť (tyto toxické látky obsahují např. CFL produkty).  Proto mohou být LED produkty použité kdekoli, bez obavy jejich poškození a následné recyklace. Nevyzařují UV záření, mají dlouhou životnost a snižují náklady na osvětlení až o 30 %.

Naše modernizované prodejny jsou tímto druhem osvětlení vybaveny na prodejní ploše a nově otevírané prodejny i v zázemí či na parkovištích.


Obnovitelné zdroje a recyklování

Naše odpovědnost po celý váš nákup

Recyklovaný papír nejen v zákaznických novinách

Pro tisk našich zákaznických novin používáme recyklovaný papír, který je až ze 100 % vyroben ze starého papíru. Na životní prostředí ale myslíme i v našich kancelářích. Papír potřebujeme téměř neustále, proto si pro všechny úkony každodenní práce vybíráme právě ten recyklovaný a v recyklovatelné kvalitě.

Také v našich prodejnách používáme výhradně takové kancelářské potřeby, které při spotřebě nezatěžují životní prostředí. Kromě toho v používání recyklovatelných materiálů podporujeme i vás při nakupování.

Proti plýtvání s potravinami

Aktivně předcházíme plýtvání s potravinami. Jak? Už při objednávání testujeme, kolik se daného produktu v prodejnách prodává a kolik je ho potřeba. Naším cílem je, abychom vyhověli vašim přáním a potřebám, co se týče čerstvosti a kvality, a zároveň brali v potaz i potřebné množství jednotlivých produktů.

Kromě toho vždy výrazně snížíme ceny u potravin, jejichž minimální doba trvanlivosti je už skoro naplněna. Potraviny také darujeme veřejně prospěšným organizacím. Zajímáme se i o možnosti tzv. "foodsharingu" a testujeme formy spolupráce na tomto poli.

Obalové materiály šetrné k životnímu prostředí

Abychom zamezili vytváření zbytečného odpadu, který vzniká z obalových a přepravních materiálů, používáme při přepravě ovoce a zeleniny převážně obaly k opakovanému použití.


Elektromobily, elekto skútry, elektrokola...

Fandíme elektromobilům

Kaufland podporuje projekt elektromobility skupiny ČEZ

Od roku 2012 podporuje Kaufland projekt elektromobility energetické společnosti ČEZ s názvem FUTURE/MOTION. Díky této spolupráci se podařilo vybudovat 13 dobíjecích stanic pro elektromobily. Najít je můžete na parkovištích pražských prodejen na Vypichu, Palmovce, v Modřanech a Hloubětíně, v ostravském Zábřehu, Karviné, Kuřimi, Hodoníně, Kolíně, v Jablonci nad Nisou a ve Štemberku. Do konce roku 2019 je plánována instalace u dalších zmodernizovaných a nově vzniklých prodejen po celé ČR.

 • Praha Vypich
 • Praha Modřany
 • Praha Palmovka
 • Praha Hloubětín
 • Praha Jarov
 • Ostrava Zábřeh
 • Hodonín – Konečná
 • Jablonec nad Nisou
 • Kolín
 • Kuřim
 • Karviná
 • Šternberk
 • Teplice

Radost z elektropohybu můžou vyzkoušet i zaměstnanci centrály ve dvou firemních vozech, případně můžou přijet do práce na elektrokole a během pracovní doby ho nabít.

Co potřebujete k dobíjení?

Stanice rychlého dobíjení pracují s vyšším napětím a dobijí 100 % kapacity akumulátoru do 50 minut. Pro využití dobíjecí stanice ČEZ je potřeba mít uzavřenou s ČEZ zákaznickou smlouvu. Každý zákazník má unikátní čip. S dobíjecí stanicí komunikujete ovládáním displeje a tlačítek na navigačním menu. Zjistíte, kde a jak dlouho jste nabíjeli a kolik kWh jste načerpali.

Více na: www.elektromobilita.cz

Zkušební jízda v elektromobilu

První dobíjecí stanice byla spuštěna v květnu 2012 před Kauflandem v Praze Vypichu. 
Při slavnostním zahájení provozu stanice se mohli příchozí zkušebně projet v elektromobilu.  

Elektrokola u dobíjecí stanice

Ekologicky a s ohledem na přírodu je možné jezdit také na elektrokole.

Dobíjecí stanice skupiny ČEZ u Kauflandu

Všechny dobíjecí stanice patří do první desítky nejvytíženějších v České republice.  


Textil

Ekologické standardy

Kaufland se připojil ke kampani Detox Commitment organizace Greenpeace

Kaufland si uvědomuje svůj podíl na zodpovědnosti za zdraví lidí a životní prostředí. Proto se v roce 2015 připojil ke kampani Detox iniciované nadnárodní ekologickou organizací Greenpeace.
 

Detox závazek

Našim cílem je do roku 2020 přestat používat při výrobě oděvů, domácího textilu a obuvi vlastních značek a Kauflandem dováženého zboží látky škodící životnímu prostředí.

Požadavky společnosti Kaufland na kvalitu těchto výrobků budou odpovídajícím způsobem přizpůsobeny, naše standardy v oblasti životního prostředí v dodavatelském řetězci budou rozšířeny a současně budou proškoleni jak zaměstnanci z oblasti nákupu tak i naši dodavatelé.  Spolu s nimi se pak budeme snažit o redukci používání kritických chemických látek, znečišťování vody v rámci výrobního procesu a nezatěžovat tak přírodu.

K dosažení tohoto cíle jsme se zapojili do kampaně Detox pořádané ekologickou organizací Greenpeace. Tento náš dobrovolný závazek s názvem „Detox Commitment“ dokumentuje uzavřené dohody a sleduje jejich realizaci.

• Závazek detoxikace (pdf)
Detox commitment.pdf

• Seznam omezených látek pro výrobu (pdf)
Kaufland Manufacturing Restricted Substances List.pdf

Více informací o kampani Detox najdete níže nebo také na webové stránce Greenpeace na adrese www.greenpeace.cz

Detox report

To jak se nám daří dostát našim závazkům a jaké kroky už jsme podnikli, můžete průběžně sledovat v „Detox Reportech“

Detox report 2017.pdf
Detox report 2016.pdf

V rámci tohoto závazku se vzdáváme používání perfluorouhlovodíků (PFC) a alkylfenolů a jejich etoxylátů běhěm mokrého procesu výroby našeho textilu a obuvi.  Ve dvou případových studiích jsme zaznamenali, jak můžou být tyto chemikálie ve výrobním procesu nahrazeny.

Případová studie PFC.pdf

Případová studie AP, APEO.pdf