Data o prodejně se načítají

Milion pro ...

Společně podporujeme komunitní život ve městech. V místech, kam nově přicházíme, se chceme prezentovat nejenom moderní a ekologickou prodejnou, ale také jako dobrý soused. Proto spouštíme zbrusu nový projekt „Milion pro …“. S otevřením každé nové prodejny investujeme částku 1 000 000 Kč do podpory komunitních projektů v rámci dané oblasti.

Pořádáte nekomerční kulturní akci, chcete zkrášlit své okolí nebo vybudovat komunitní centrum či zahradu? Pak přihlaste svůj nápad a získejte finanční částku na jeho realizaci.

Na projektu úzce spolupracujeme s Nadací Via, která nám pomůže s výběrem těch nejlepších projektů.

Jaké projekty můžete přihlásit?

Záhonek v komunitní zahradě

Prostřednictvím grantového projektu „Milion pro …“ podpoříme následující aktivity:

  • pořádání sousedských setkávání, slavností, swapů či kreativních akcí
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita
  • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center a dalších
  • vytváření venkovních a vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště,…)
  • úpravu zanedbaných míst či revitalizaci parků
  • výsadbu květin a stromů ve veřejném prostranství

Přihlaste se a získejte až 100 000 Kč na realizaci vašeho nápadu.


Milion pro Čestlice a okolí

Prodejna Kaufland Čestlice

Spouštíme třetí ročník grantového programu Milion pro Čestlice a okolí. …
Základní harmonogram třetího ročníku grantové výzvy:

Základní harmonogram druhého ročníku grantové výzvy

Vyhlášení:
1. dubna 2024

Ukončení příjmu vstupních dotazníků:
19. května 2024

Zasedání hodnoticí komise:
11. června 2024

Realizační období:
12. června 2024 – 31. května 2025    

Závěrečná zpráva:
do 14. června 2025


Milion pro Strakonice a okolí

Prodejna Kaufland Strakonice

Spouštíme třetí ročník grantového programu Milion pro Strakonice a okolí. …
Základní harmonogram třetího ročníku grantové výzvy:

Základní harmonogram druhého ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
1. července 2024

Ukončení příjmu vstupních dotazníků:
25. srpna 2024

Zasedání hodnotící komise:
17. září 2024

Realizační období:
18. září 2024 - 31. srpna 2025

závěrečná zpráva:
do 14. září 2025


Milion pro Moravskou Třebovou a okolí

Prodejna Kaufland Strakonice

Spouštíme třetí ročník grantového programu Milion pro Moravskou Třebovou a okolí. …
Základní harmonogram třetího ročníku grantové výzvy:

Základní harmonogram druhého ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
1. září 2024

Ukončení příjmu vstupních dotazníků:
20. října 2024

Zasedání hodnotící komise:
12. listopadu 2024

Realizační období:
13. listopadu 2024 - 31. října 2025

Závěrečná zpráva
do 14. listopadu 2025


Ukončené granty

Více informací o ukončených grantech najdete na: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/fond-kaufland/milionpro/

Milion pro České Budějovice

Prodejna Kaufland v Českých Budějovicích

Základní harmonogram třetího ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
1. března 2024

Uzávěrka vstupních dotazníků:
21. dubna 2024

Zasedání hodnotící komise:
14. května 2024

Realizace projektu:
15. května 2024 – 30. dubna 2025


Milion pro Olomouc

město Olomouc z ptačí perspektivy

Základní harmonogram třetího ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
2. října 2023

Uzávěrka vstupních dotazníků:
19. listopadu 2023

Zasedání hodnotící komise:
13. prosince 2023

Oznámení o udělení grantu:
14. prosince 2023

Realizace projektu:
14. prosince 2023 - 30. listopadu 2024


Milion pro Rožnovsko

Prodejna Kaufland v Rožnově

Základní harmonogram třetího ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
6. října 2023

Uzávěrka vstupních dotazníků:
7. ledna 2024

Zasedání hodnotící komise:
31. ledna 2024

Realizace projektu:
1. února 2024 - 31. ledna 2025


Milion pro Turnov a okolí

Prodejna Kaufland v Turnově a zaměstnanci

Základní harmonogram druhého ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
1. února 2024

Uzávěrka vstupních dotazníků:
24. března 2024

Zasedání hodnotící komise:
16. dubna 2024

Oznámení o udělení grantu:
17. dubna 2024

Realizace projektu:
17. dubna 2024 – 31. března 2025


Milion pro Poděbrady a okolí

Nová prodejna Kaufland v Poděbradech

Základní harmonogram druhého ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
1. prosince 2023

Uzávěrka vstupních dotazníků:
18. února 2024

Zasedání hodnotící komise:
12. března 2024

Realizace projektu:
13. března 2024 - 28. února 2025


Milion pro Hustopeče a okolí

Kaufland Hustopeče

Základní harmonogram prvního ročníku grantové výzvy

Spuštění grantové výzvy:
25. října 2023

Uzávěrka vstupních dotazníků:
10. prosince 2023

Zasedání hodnotící komise:
10. ledna 2024

Oznámení o udělení grantu:
11. ledna 2024

Realizace projektu:
11. ledna 2024 – 31. prosince 2024


FAQ

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Nadaci Via na kaufland@nadacevia.cz či navštivte webové stránky Fondu Kaufland zde.

Rozhodují činy

Co by vás ještě mohlo zajímat

Recyklace
znak recyklace

Neustále se vzděláváme a vedeme zaměstnance k ochranně životního prostředí a klimatu. Třídíme běžné materiály, ale i baterie, zářivky a drobné elektrospotřebiče.

Bio-
diverzita
Motýli na louce

Jako prodejce potravin považujeme za svoji povinnost převzít zodpovědnost za ochranu životního prostředí a zabezpečení trvale udržitelného využívání biologické rozmanitosti.

Ochrana klimatu
obloha a zelené stromy

Nemluvíme jen o ochraně podnebí, děláme vše pro to, abychom krok po kroku minimalizovali naši ekologickou stopu. Zjistěte víc o našich opatřeních a o tom, čeho už jsme dosáhli.