Data o prodejně se načítají

Efektivní a zodpovědné využívání zdrojů

Abychom postupně snižovali naši ekologickou stopu, vzděláváme a vedeme naše zaměstnance k ochraně životního prostředí a klimatu. Zavedli jsme různá opatření a nabízíme zákazníkům možnost odevzdat u nás baterie, zářivky, drobné elektrospotřebiče a řádně třídit odpad.


Naše opatření

Prostřednictvím pravidelných školení neustále zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců o hodnotě přírodních zdrojů, o tom, co a jak správně třídit, a o významu a dopadu této činnosti na naše klima. V našich prodejnách, logistickém centru a administrativní budově máme zavedeny procesy, které umožňují co nejefektivnější třídění odpadu.

Opatření na třídění odpadu

Podle našeho názoru začíná ideální recyklační proces správným tříděním odpadu. Tím se vyhnete práci navíc a vytvoříte přidanou hodnotu pro lidi a životní prostředí.

  • Zvyšování povědomí našich zaměstnanců: K dosažení důsledného třídění odpadu využíváme projekt „Recyklace druhotných surovin", jehož cílem je zvýšit povědomí našich zaměstnanců o problematice nedostatku surovin, snižování množství odpadu a recyklace.
  • Zviditelnění recyklace: téma recyklace je pro nás prioritou. Svědčí o tom například znázorněný cyklus využití surovin ve vitrínách a „recyklační kufr".
  • Zjednodušení třídění odpadu: Jednotný koncept označování pomocí ikon přispívá k rychlému a snadnému třídění odpadu. To nám umožňuje zajistit, aby se druhotné suroviny třídili podle typu materiálu.

Díky opatřením přijatým ke zlepšení třídění odpadu se nám již podařilo výrazně zvýšit množství recyklovatelných materiálů, snížit množství zbytkového odpadu, a tím ušetřit značné množství CO₂.

Příkladem je naše opakovaně použitelná nákupní taška, která je vyrobena z 80 % z naší odpadní fólie. Dalším příkladem je kopírovací papír v administrativním centru, který je vyroben z recyklovaného papíru. Dokonce i pytle na odpad, které používáme uvnitř společnosti, jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu.

Využívání opakovaně použitelných přepravek na ovoce a zeleninu

Farmář drží opakovaně použitelnou bedýnku s hlávkovým salátem

Již od roku 2015 mohou naši zákazníci najít ovoce a zeleninu v zelených přepravkách Euro-Pool-System (EPS). Tyto přepravky umožňují, aby ovoce a zelenina zůstaly ve stejné přepravce po celou dobu logistického procesu, od distributora až po umístění v obchodě. Tím se snižuje používání jednorázových kartonů a zabraňuje se kažení ovoce a zeleniny.

Ovoce a zelenina zůstávají po celou dobu přepravy od výrobce přes distribuční centrum až do obchodu v přepravkách. Když se prodávají čerstvé, prázdné bedny se vyčistí a vrátí se zpět výrobcům, kteří je znovu naplní.

Používáním těchto ekologických vratných obalů jsme v roce 2019 snížili emise CO₂ o 3 183 tun.

Modrá účtenka pro zelenější svět!. Modrý pokladní blok je vyroben z papíru pocházejícího z udržitelného lesního hospodářství, což potvrzuje certifikát FSC®.

Na rozdíl od předchozích pokladních bloků jej lze bezpečně oddělit od starého papíru a následně recyklovat.

Modrá účtenka – ještě více výhod

Navzdory modré barvě termopapíru neobsahuje účtenka fenoly ani jiné chemické přípravky pro tvorbu barev. Při kontaktu s potravinami v nákupní tašce je zcela bezpečná. 

V porovnání s běžnými pokladními bloky je písmo na našem modrém pokladním bloku odolné proti slunečnímu záření. Podložka tak nevybledne a lze ji uchovávat delší dobu pro dokumentační účely. Kromě toho je odolná vůči oleji a vodě. I když se namočí nebo ji omylem vyperete v pračce, bude stále dobře čitelná.


Toto můžete udělat i vy

Našim zákazníkům usnadňujeme likvidaci odpadu a zefektivňujeme recyklaci.

Sběrné boxy v prodejnách Kaufland

Sběrné místo recyklovaného materiálu v prodejně Kaufland

Přímo v našich prodejnách najdete sběrné boxy na použité žárovky, baterie a mnoho dalších recyklovatelných materiálů. Sběrné boxy jsou umístěny přímo u vchodu do našich prodejen. Zpětným odběrem těchto materiálů zajistíme jejich recyklaci a správnou likvidaci škodlivých látek, které mohou obsahovat.

Odevzdat u nás můžete například:

  • papírové, lepenkové a kartonové obaly
  • plasty
  • žárovky, zářivky
  • malé elektrospotřebiče (odevzdávají se na infopultu)
  • baterie (větší typy baterií se odevzdávají na infopultu)