Data o prodejně se načítají

Trvale udržitelný supermarket

Myslíme, stavíme a jednáme trvale udržitelně. S respektem k přírodě a s vizí do budoucnosti. Základem je naše koncepce „Green Building“, která se vyznačuje trvale udržitelnou konstrukcí a moderními technologiemi. Při výstavbě a modernizaci svých prodejen se snažíme využívat regionálních dodavatelů, včetně stavebního materiálu. Myslíme na přírodu, a proto roste počet našich prodejen, které využívají elektřinu z vlastních fotovoltaických zařízení. Každá prodejna tak přispívá k rozvoji daného regionu nejen ekonomicky, ale i s ohledem na životní prostředí.

Tvoříme zítřek.

Klikněte na zelené body se dozvíte víc o naší udržitelné prodejně:


Aktuální projekty

Prodejna Kaufland Klatovy

logo EU

Jedním z posledních “zelených projektů“ je přestavba technologií v prodejně Klatovy

Kaufland Česká republika v.o.s. realizuje projekt „Úsporná opatření Kaufland Česká republika - Klatovy (6700)“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022419. Cílem projektu je dosažení úspory energie a následné úspory emisí CO2. Očekávaná úspora bude dosažena výměnou technologií (potravinové chlazení, LED osvětlení a systém MaR) za modernější a ekologičtější.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.