Data o prodejně se načítají

Grüner Rasen mit blauen Himmel und weißen Wolken

ROZHODUJÍ ČINY

V Kauflandu víme, že Rozhodují činy, a proto realizujeme široké spektrum udržitelných a společensky odpovědných aktivit. Angažujeme se v oblasti zdravých i certifikovaných potravin a přispíváme k trvale udržitelnému hospodářství. Realizujeme opatření k ochraně životního prostředí, klimatu a ohrožených druhů. Podporujeme velké množství neziskových organizací a myslíme na naše zaměstnance. Zjistěte na následujících stránkách více informací o našem odpovědném přístupu.

Trainee program
Mladá žena v přírodě

Roční program pro absolventy VŠ, během kterého získají praktické i manažerské zkušenosti.

Centrum Paraple
Pan Svěrák a Renata Maierl předávající šek nadaci Paraple

Jsme hlavním partnerem Centra Paraple, které pomáhá lidem s handicapem.

K-free
Těstoviny K-free

Naše privátní značka K-free obsahuje pouze bezlepkové produkty a produkty s nízkým obsahem laktózy.

Stra-
venky pomáhají
Zástupci společnosti Kaufland předávají šek na 150 000 Kč

Rozdíl mezi hodnotou stravenky a hodnotou nákupu darujeme projektu Ježíškova vnoučata a neziskové organizaci Dejme dětem šanci.

Privátní značky
Zákaznice si vybírá potraviny z chladícího boxu

Máme plnou kontrolu složením a kvalitou našich privátních značek. Dbáme také na snižování tuků, soli, cukru či jiných sladidel.

Loono
Školení organizace Loono

Za každé využití MultiSport karty našimi zaměstnanci přispíváme 10 Kč na osvětové projekty organizace Loono.

Milion
pro město
Černobílá skica města

S otevřením každé nové prodejny Kaufland investujeme částku 1 000 000 Kč do podpory komunitních projektů v rámci dané oblasti.

Firemní kultura
Ruce položené přes sebe

Naše firemní hodnoty jsou základními principy, které formují naše chování. Řídí naše vnímání, rozhodování a jednání, a to každý den.

Detox
Detox

Textilní výrobky našich privátních značek splňují ekologické standardy iniciativy Detox.

Odpověd-
ný rybolov
Rybářská loď na moři

Zasazujeme se o odpovědné zacházení s celosvětovými zásobami ryb a jejich životním prostředím, abychom chránili mořský svět a další ekosystémy a uchovali ryby jako zdroj výživy pro budoucí generace.

Transpa-
rentnost
Report udržitelnosti

V květnu 2021 jsme vydali Zprávu o udržitelnosti. Díky zveřejnění klíčových dat o udržitelnosti posilujeme transparentnost našich CSR aktivit

Nekrm
koš
Nekrm koš

Ve spolupráci se spolkem Zachraň jídlo jsme pro si vás připravili spoustu zajímavých informací, které vám pomohou omezit plýtvání jídlem.