Data o prodejně se načítají

Boj proti mikroplastům

Nejmenší plastové částečky znečišťují naše životní prostředí téměř nepozorovaně - každý den o něco více. Proto se zasazujeme o svět bez mikroplastů a postupně eliminujeme jejich používání všude, kde je to možné.

Náš cíl

Čeho chceme dosáhnout

Již v roce 2013 jsme se z vlastní iniciativy zavázali, že se zcela vyhneme mikročásticím mikroplastů ve výrobcích našich vlastních značek v oblasti kosmetiky, péče o tělo i pracích a čisticích prostředcích pro domácnost. Ty byly mimo jiné nahrazeny přírodními a obnovitelnými surovinami.

Mezitím jsme rozšířili definici mikroplastů v rámci naší zastřešující plastové strategie REset Plastic: Kromě zmíněných plastových částic zahrnuje i další syntetické polymery, které nejsou biologicky odbouratelné.

Pracujeme na tom, abychom změnili složení všech výrobků vlastních značek v oblasti kosmetiky a péče o tělo, jakož i pracích a čisticích prostředků - včetně péče o automobily - a vyloučit mikroplasty a biologicky nerozložitelné čistě syntetické polymery, pokud to nepovede k výraznému omezení vlastností nebo bezpečnosti výrobků. Složení všech výrobků péče o tělo pro děti bevola Baby® již neobsahuje mikroplasty.


Co je mikroplast?

„Složení bez mikroplastů“: naše nová, rozšířená definice 

„Mikročásticemi plastů“ rozumíme pevné, vizuálně rozpoznatelné částice plastů menší než 5 mm s abrazivním účinkem, které nejsou rozpustné ve vodě. V současnosti se zde hovoří o plastech polyamidech (PA), polyethylenu (PE), polyethylentereftalátu (PET), polyesteru (PES), polyimidu (PI), polypropylenu (PP), polyuretanu (PUR).

„Mikročásticemi plastů“ Když hovoříme o „složení bez mikroplastů“, zahrnujeme do naší definice i další biologicky nerozložitelné syntetické polymery, které mohou být pevné, disperzní, gelovité, rozpuštěné nebo tekuté. Patří mezi ně polyakryláty (např. akrylátové kopolymery, akrylátové krosolymery, polyakryláty, karbomer, polymethylmethakrylát, polyakrylamidy), polykvaternium, polystyren, silikony (např. methicon, dimethicon), polyuretan, polypropylen. např. methicon, dimethiconol, jiné siloxany a silany), PEG > 35, PPG > 50, polyvinyly (např. polyvinylpyrolidon (PVP)), kyselina polymléčná (PLA), kopolymery ethylen-vinylacetátu.


Původ

Mikroplasty - vznik a použití

Schéma znázorňující vznik mikroplastů

Při vzniku mikroplastů se rozlišují dva typy: primární mikroplasty typu A jsou látky, které se vyrábějí průmyslově. Jedná se o mikroplastové částice nebo jiné biologicky nerozložitelné syntetické polymery, které se ve výrobcích používají speciálně proto, aby jim dodaly určité vlastnosti.

Plní důležité bezpečnostní a výkonnostní funkce v kosmetice, mycích, čisticích a úklidových prostředcích, jako jsou:

  • lepší odolnost proti vodě (ochrana proti slunečnímu záření)
  • silnější nastavovací účinek (produkty pro úpravu vlasů)
  • proti nadměrnému pěnění/barvení textilií (prací prostředky)
  • odpuzující účinek na povrchy (čističe skla)

Na druhé straně primární mikroplasty vznikají až během používání, například při opotřebování pneumatik nebo při praní syntetických vláken (typ B). Podle Fraunhoferova institutu UMSICHT je opotřebení pneumatik z hlediska množství skutečně největším zdrojem primárních mikroplastů v životním prostředí.

Sekundární mikroplasty zase vznikají rozpadem větších kusů plastů v životním prostředí. Příkladem mohou být plastové sáčky plovoucí v moři nebo rybářské sítě, které se vlivem povětrnostních podmínek časem mechanicky rozpadají.


Náš závazek

Vaše volba, náš slib

Díky našemu logu „Složení bez mikroplastů“ můžete na první pohled vidět, zda jsou v některém z našich výrobků privátní značky obsaženy mikroplasty. Logo se vztahuje na složení příslušných výrobků, nikoli na obal nebo obalový materiál, jako jsou ubrousky nebo polštářky.
Logo najdete na přední nebo zadní straně obalu našich výrobků bez obsahu mikroplastů. Pokud si při nákupu vyberete výrobek s označením „Složení bez mikroplastů“, pomůžete tak snížit zátěž životního prostředí mikroplasty. Tímto způsobem můžete snadno přispět k ochraně lidí, zvířat a životního prostředí.

Logo "bez mikroplastů"

Rozhodují činy

Co by vás ještě mohlo zajímat

Recyklace
znak recyklace

Neustále se vzděláváme a vedeme zaměstnance k ochranně životního prostředí a klimatu. Třídíme běžné materiály, ale i baterie, zářivky a drobné elektrospotřebiče.

GOTS
Symbol trička a pole s bavlníkem

Významná část bytového textilu a oblečení našich vlastních značek obsahuje vysoký podíl biobavlny s certifikací GOTS.

Ochrana klimatu
obloha a zelené stromy

Nemluvíme jen o ochraně podnebí, děláme vše pro to, abychom krok po kroku minimalizovali naši ekologickou stopu. Zjistěte víc o našich opatřeních a o tom, čeho už jsme dosáhli.