Data o prodejně se načítají

Mimosoudní řešení sporů

Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem a společností Kaufland Česká republika v.o.s. o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o koupi zboží je Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Více informací najdete na: www.coi.cz