Data o prodejně se načítají

U nás hřeje chlad

Naším cílem je výrazně snížit emise CO₂ a spotřebu energie v našich prodejnách. Za tímto účelem používáme v našich nových a zmodernizovaných prodejnách energeticky účinnou technologii rekuperace tepla. Šetříme tak přírodní zdroje, protože místo paliv, jako je ropa, plyn a dřevo, vytápíme téměř výhradně odpadním teplem z chladicích regálů. Tato technologie, která byla zdokonalena několikaletými testy a výzkumem, se používá ve vícepodlažních budovách i v přízemních obchodních domech.

Rekuperace v zimě

Diagram vysvětluje síť chlazení a klimatizace v zimě.

Díky rekuperaci se dosud nevyužívané odpadní teplo stává v zimě užitečným. Tato metoda dokáže pokrýt více než 80 % potřebného množství tepla. Odpadní teplo z chladících regálů a chladírenských technologií je využívané průmyslovým podlahový topením, které se nachází pod celou prodejní plochou. Terén a základová deska slouží jako zásobník tepla a jsou optimálně využívány při nízkých vstupních teplotách teplonosného média (vody) od 38 do 40 °C.

Odpadní teplo se využívá pro výměníky vzduchotechnických zařízení, vzduchových clon při vstupech a v statických topných tělesech v kancelářích a sociálních prostorech. Kancelářské a sociální zázemí jsou kromě toho vybavené i klasickým podlahovým topením, porovnatelné s podlahovým topením v obytných domech. Zvýšenou spotřebu tepla pokrývá integrované tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Rekuperace v létě

Diagram vysvětluje síť chlazení a klimatizace v létě

V létě vyrábí dodatečně nainstalované kompresory dostatek chladu pro zásobování výměníku vzduchotechnického zařízení a průmyslového podlahového chlazení. Významné tak zlepšují teplotu vnitřního prostředí. Vzniklé odpadní teplo z technologického průmyslového chlazení je využívané pro průmyslové podlahové topení v oddělení s čerstvými výrobky. Toto oddělení je celoročně zásobované teplem, jinak by bylo i v horkém letním období pro naše zákazníky nepříjemně chladné.

Další opatření

Chladící boxy v prodejně Kaufland

Chladící nábytek

Ztrátám chladu zabráníme tím, že chladírenský nábytek vybavíme dveřmi nebo posuvnými skleněnými víky. Kromě toho jsou skleněné plochy dveří standardně vybaveny speciální ochranou proti rozbití. Tento typ efektivního chladicího nábytku najdete ve všech nově otevřených prodejnách Kaufland i v prodejnách, které prošly modernizací.

Dvě trubky na vnější straně budovy

Technologie šetrné k životnímu prostředí

V našich prodejnách a logistickém centru používáme moderní a energeticky úsporné technologie. V případě větrání používáme větrací jednotky s rekuperací tepla. Tato technologie je energeticky účinně regulována pomocí senzorů, které kontrolují kvalitu vzduchu.

Pro průmyslové chlazení používáme prostředky, které nepřispívají k poškozování ozonové vrstvy a nepodporují skleníkový efekt. V odvětví logistiky se v mrazírenských a chladírenských skladech používá přírodní chladivo čpavek (NH3). V nových prodejnách používáme v chladicích a mrazicích oddílech pouze CO2, chladivo šetrné k životnímu prostředí.

Úspory díky rekuperaci tepla

Klimatický ukazatel s údaji o úsporách a příspěvku k ochraně klimatu

Díky rekuperaci tepla snižujeme nejen náklady na energii, ale zároveň i emise CO₂. Jejich snížení je důležitým prvkem při zlepšování naší ekologické stopy.

Úspory, kterých jsme jako obchodní skupina dosáhli díky rekuperaci tepla, jsme pro vás převedli do grafické podoby (stav k 23.02.2022). Rekuperaci jsme již zavedli ve 280 prodejnách v osmi zemích.

Rozhodují činy

Co by vás ještě mohlo zajímat

Bio-
diverzita
Motýli na louce

Jako prodejce potravin považujeme za svoji povinnost převzít zodpovědnost za ochranu životního prostředí a zabezpečení trvale udržitelného využívání biologické rozmanitosti.

Ochrana klimatu
obloha a zelené stromy

Nemluvíme jen o ochraně podnebí, děláme vše pro to, abychom krok po kroku minimalizovali naši ekologickou stopu. Zjistěte víc o našich opatřeních a o tom, čeho už jsme dosáhli.

Recyklace
znak recyklace

Neustále se vzděláváme a vedeme zaměstnance k ochranně životního prostředí a klimatu. Třídíme běžné materiály, ale i baterie, zářivky a drobné elektrospotřebiče.