Data o prodejně se načítají

Náš závazek k zázrakům biodiverzity

Jako společnost orientující se na prodej potravin a dalšího zboží, považujeme za svou povinnost převzít odpovědnost našeho jednání za ochranu přírody a životního prostředí a zajistit tak ekologickou rozmanitost.

Biodiverzita

Co je biodiverzita?

Ekologická rozmanitost, nazývaná také biodiverzita nebo biologická rozmanitost, je základem veškerého dění a života na Zemi. Síť této krajiny dělá ze Země jedinečný prostor pro jednotlivé živočišné a rostlinné druhy, a koneckonců i pro člověka. Tuto působivou síť biodiverzity lze rozdělit do tří oblastí, které jsou mezi sebou úzce provázány: rozmanitost ekosystémů, rozmanitost druhů a genetická rozmanitost v rámci druhů.

Louka s řekou

Rozmanitost ekosystémů

Ekosystém popisuje vzájemné působení mezi všemi rostlinami, zvířaty a mikroorganismy v rámci prostředí. Pokud jedna z těchto složek chybí nebo byla změněna, celý ekosystém ztratí rovnováhu a začne se měnit. Proto je rozmanitost druhů v ekosystému, jako jsou lesy nebo potoky, velice důležitá.

Včela na květu

Rozmanitost druhů

Rozmanitostí druhů se rozumí počet živočišných a rostlinných druhů v rámci ekosystému nebo zeměpisné oblasti. Celosvětově existuje asi devět milionů druhů.

Pestrobarevná květinová louka

Genetická rozmanitost v rámci druhů

Genetická rozmanitost v rámci stejného druhu vzniká díky různým variantám genů. Proto dochází k tomu, že u živých bytostí má stejný druh různé podoby. Příkladem jsou odlišné barvy květu nebo vzor na křídlech motýla.

Milionům druhů hrozí vyhynutí

Biologická rozmanitost na celém světě dramaticky klesá. Může za to člověk, který svými zásahy do přirozených ekosystémů jejich stav stále zhoršuje. Hlavními důvody je znečištění životního prostředí, intenzivní lesnictví, zemědělství a rybolov.

Tato ztráta biodiverzity představuje existenciální hrozbu nejen pro živočišné a rostlinné druhy, ale také pro nás lidi. Bez užitku, kterou nám příroda poskytuje, je ohrožen celý systém: hmyz opylováním významně přispívá k reprodukci rostlin, které zase zajišťují produkci kyslíku a regulaci našeho klimatu. Ochrana a udržitelné využívání našeho přírodního bohatství je nezbytně nutné – je to jediný způsob, jak dlouhodobě zajistit existenční potřeby lidí.


Co děláme my?

Naše aktivity

Znečištěné ovzduší, úbytek přirozených míst ani intenzivní údržba nepomáhají hmyzu k nalezení zrovna dvakrát dobrých podmínek pro žití. Proto je naším dalším velkým projektem budování hmyzích hotelů, které se stanou nedílnou součástí venkovních prostor postupně u všech prodejen Kaufland. Chceme tím podpořit biodiverzitu ve městech a zároveň edukovat děti, které si budou moci hotely snadno prohlédnout a ujasnit si, jak vypadají škvoři, slunéčka, čmeláci, pestřenky, motýli či včely samotářky.

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Kokoza a její integrační dílnou jsme vybudovaly již dvě komunitní zahrady, kde mohou lidé bezplatně pěstovat bylinky, ovoce, zeleninu, ale i sousedské vztahy. Na zahradách jsou k dispozici nejen vyvýšené záhony, ale navíc i veřejné kompostéry či hmyzí domečky. Letos se mohou na otevření komunitních zahrad těšit obyvatelé čtyř českých měst.


Nakládání s palmovým olejem

Palmový olej: prokletí pro biodiverzitu?

Opice v deštném pralese

Nikde na světě není biologická rozmanitost větší než v deštném pralese. Na jednom stromě se může vyskytovat například až 1100 druhů brouků. Deštné pralesy však nejsou domovem pouze pro hmyz, ale i ptáky, ryby a savce. Mnohým z nich hrozí vyhynutí, zejména orangutanům. Rostoucímu šíření palmových plantáží musí často ustoupit obrovské plochy deštného pralesa, a s ním i přirozené prostředí pro orangutany.

 

Proč je palmový olej tak velkou hrozbou pro obyvatele deštných pralesů?

Palmový olej se nachází v mnoha produktech každodenní spotřeby, jako je margarín, čokoláda, hotová jídla nebo kosmetika. Palma olejná má vyšší produkci než jiné olejnaté plodiny, jako jsou řepka nebo sója, a proto se celosvětově považuje za nejlevnější rostlinný olej. Důsledkem toho roste i  celosvětová poptávka. Pro uspokojení této poptávky neustále roste výsadba palem olejných, zejména v Indonésii a Malajsii. Palmám olejným se nejvíce daří v tropickém klimatu, tedy přesně tam, kde se nachází deštný prales. Proto se kácí nepředstavitelně velké plochy deštného pralesa – celosvětově se jedná o přibližně 42 fotbalových hřišť za minutu, které jsou často káceny nezákonně.

Co můžeme udělat jinak, abychom zachovali přirozené prostředí orangutanům a dalším ohroženým druhům?

Masivní úhyn druhů ukazuje, že je nejvyšší čas jednat. Ale jak? Úplně upustit od používání výrobků obsahující palmový olej není optimální řešení. Prosté nahrazení jinými, alternativními rostlinnými oleji by mělo za následek to, že by bylo nutné využít podstatně rozsáhlejší plochy a o obživu by přišlo mnoho drobných zemědělců v zemích, kde se palma olejná pěstuje. Tudíž by došlo pouze k přesunu tohoto problému či dokonce k jeho zhoršení.

 

Naše řešení: Sázíme na odpovědné zacházení s palmovým olejem.

Jako člen sdružení Kulatého stolu pro udržitelnou produkci palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil), které stanovilo globální standardy pro pěstování palmového oleje, podporujeme drobné zemědělce a lokální životní prostředí. U našich vlastních značek snižujeme podíl palmového oleje úpravou receptů. U výrobků, které obsahují palmový olej, přecházíme na certifikovaný palmový olej z udržitelné produkce. Navíc se účastníme i Fóra udržitelného palmového oleje (FONAP) a zasazujeme se tím o udržitelnější produkci palmového oleje v zemích, kde se palma olejná pěstuje. Cílem fóra je co nejrychleji zvýšit podíl palmového oleje z udržitelné produkce v oběhu na 100 %.

 

2. místo v kontrole palmového oleje Světového fondu na ochranu přírody (WWF)

Kladné dopady našich opatření jsou patrné ve výsledcích kontroly palmového oleje Světového fondu na ochranu přírody WWF v roce 2019. V rámci této kontroly bylo posuzováno, jak vážně berou společnosti svůj závazek nakupovat a používat certifikovaný palmový olej u vlastních značek. Z maximálního počtu 22 bodů získal Kaufland 19,3 bodů a ve srovnání s ostatními 173 společnostmi si vede velice dobře: celosvětově se umístil na druhém místě.

Rozhodují činy

Mohlo by vás také zajímat

Lokální doda-
vatelé
Farmář se opírá o traktor zaarkvoaný na poli

Neustále rozšiřujeme nabídku produktů od lokálních dodavatelů. Vyzkoušejte čerstvá rajčata, jablka a mnoho dalšího.

GOTS
Symbol trička a pole s bavlníkem

Významná část bytového textilu a oblečení našich vlastních značek obsahuje vysoký podíl biobavlny s certifikací GOTS.

Animal welfare
Mladý muž sedí mezi slepicemi

Jsme proti násilí na hospodářských zvířatech.