Data o prodejně se načítají

Naše opatření v oblasti plastů

Ochrana naší planety je nám blízká. Proto také vidíme jeden z našich nejdůležitějších úkolů v tom, abychom bojovali se znečišťováním našeho životního prostředí a oceánů plastovým odpadem. Vzhledem k tomu, že příčiny vzniku plastového odpadu jsou různorodé, aplikujeme řadu opatření, projektů a cílů, jejichž pomocí můžeme postupně předcházet zbytečnému plastovému odpadu. Základem je Strategie REset Plastic vypracovaná skupinou Schwarz. Neúnavně pracujeme na inovativních řešeních – pro udržitelnější a ekologičtější budoucnost.


Naše opatření

Více informací o tom, jak snižujeme množství plastů, najdete zde: