Data o prodejně se načítají

V KAUFLANDU VÍME, ŽE ROZHODUJÍ ČINY!

Kaufland pro lepší budoucnost.

Udržitelnost a společenská odpovědnost je pevná součást našeho podnikání. Stavíme prodejny s ekologickými aspekty, nabízíme široký sortiment udržitelných produktů, snižujeme množství plastového odpadu či patříme k významným podporovatelům neziskového sektoru v České republice. Na odpovědném přístupu se aktivně podílí naši zaměstnanci napříč všemi úseky naší firmy. I díky nim jsme v uplynulých letech získali několik prestižních ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost.


Květnové téma

CHRÁNÍME NAŠE KLIMA

Zavázali jsme se snížit naše provozní emise o 80 % do roku 2030. Využíváme elektřinu z obnovitelných zdrojů, efektivní LED osvětlení a vytápíme prodejny odpadním teplem z průmyslového chlazení. Spoluprací s regionálními farmáři a výrobci snižujeme množství emisí.

Zaměstnankyně společnosti Kaufland drží v ruce papírový větrník zapíchnutý v mechu
Zelená energie, vrtule, průřez zemí

Zelená energie

Od ledna 2022 odebíráme výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Náš provoz je tedy ekologičtější a výrazně tím snižujeme naše provozní emise. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je použita i v rychlodobíjecích stanicích pro elektromobily u našich prodejen.

Fotovoltaika

Fotovoltaika

Velkým tématem budoucnosti je fotovoltaika. Aktuálně máme fotovoltaickou elektrárnu na prodejně v Písku. Naší vizí pro rok 2023 je nainstalovat fotovoltaické panely na přibližně 10 dalších prodejnách.

 

LED žárovka

LED osvětlení

Na všech našich prodejnách nově využíváme úsporné LED osvětlení. V letošním roce jej nainstalujeme také do venkovních prostor.

Rekuperace, ledová vločka

Rekuperace

Všechny naše nové a zmodernizované prodejny využívají k vytápění odpadní teplo z chlazení a pokud nedojde k extrémní situaci, tak jsou zcela nezávislé na externím vytápění. Na chladicí nábytek umisťujeme dveře, díky kterým nedochází k úniku chladu. Tzn. že není potřeba využít tolik energie na chlazení a v úseku chlazených potravin je příjemnější prostředí. Díky tomu ušetříme až 15 % energie.

Zelená bedýnka s jablky

Poolingový systém

U úseku ovoce/zelenina používáme zelené bedýnky, které šetří životní prostředí, spoří materiál, snižují odpady (omezujeme používání jednorázových kartonových přepravek) a pomáhají k delší čerstvosti ovoce a zeleniny. Jedná se o záležitost, kterou všichni známe, ale možná si ani neuvědomujeme její udržitelný přesah.

Elektromobilita, elektromobil, nabíjecí stanice, stromy

Elektromobilita

U našich prodejen instalujeme rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Stanice využívají zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů a postupně by se měly stát součástí všech našich prodejen. Aktuálně je máme na více než 70 prodejnách - tvoří významnou síť, která podporuje rozvoj elektromobility v ČR.

Klimaticky neutrální produkty

Nabízíme celou řádku produktů, které jsou klimaticky neutrální. Co to znamená? Abychom balancovali naše emise vzniklé při výrobě, distribuci a likvidaci produktů, podporujeme ekologické projekty v zemích třetího světa. Díky tomu můžeme tyto produkty nazývat klimaticky neutrální. Příkladem jsou produkty naší vlastní značky K-take it veggie, opakovatelně použitelná plastová nákupní taška, řada výrobků bevola naturals®, Kidland či Kuniboo.

Elektrokola

U vybraných prodejen máme k dispozici stojany na elektrokola, kde si lidé mohou bezplatně dobít své kolo.

Zelené střechy

Na třech našich prodejnách máme zelenou střechu. Jejich výhodou je, že v okolí zlepšují klima, přes léto ochlazují prostor, zadržují dešťovou vodu a podporují místní diverzitu. Díky skladbě materiálu také lépe izolují a snižují tím náklady na vytápění prodejny.

Energeticky úsporná vzduchotechnika

Naše vzduchotechnika je moderní. Spouští se při dosažení určitých hodnot CO2 či určité teploty na prodejní ploše. Vzduchotechnika je navíc speciálně uzpůsobena v úseku ovoce/zelenina, čímž prodlužujeme čerstvost produktů.

Šetřice vody / perlátory

V roce 2019 jsme nainstalovali na všechny naše prodejny perlátory a WC stopy. Toto nízkonákladové udržitelné řešení dokáže uspořit až 6 % pitné vody.

Chladiva

Na všech našich prodejnách měníme chladiva za ekologická s nulovou hodnotou GWP (faktor Global Warning Potential).

Komunitní zahrady

U pěti našich prodejen jsme ve spolupráci s integrační dílnou Kokoza vytvořili komunitní zahrady, kde mohou lidé bezplatně pěstovat bylinky, ovoce, zeleninu, ale i sousedské vztahy. Komunitní zahrady jsou obecně vnímané jako nástroj adaptace na změnu klimatu v městském prostředí.


Naše odpovědnost

Rozhodují činy

Ochrana klimatu
obloha a zelené stromy

Nemluvíme jen o ochraně podnebí, děláme vše pro to, abychom krok po kroku minimalizovali naši ekologickou stopu. Zjistěte víc o našich opatřeních a o tom, čeho už jsme dosáhli.

Reku-
perace
Chladící boxy v prodejně Kaufland

Naše nové a zmodernizované prodejny jsou vytápěny pouze teplem z chladících boxů.

Bez mikro-
plastů
Sítko s mikroplasty vylovenými z moře

Kosmetické produkty našich privátních značek neobsahují mikroplastové částice již od roku 2013.