Data o prodejně se načítají

Compliance

Jednat správně!

Muži v oblecích jednají a podepisují dokumenty.

Naše firemní kultura je založena na jasné zodpovědnosti a důvěře.

Jednání v souladu s právními předpisy a férová soutěž jsou pevnou součástí našich podnikatelských aktivit a důležitým předpokladem k trvalému zajištění našich firemních úspěchů.

 

Systém  Compliance – managementu

Naším prvořadým cílem je vyloučit rizika, která ohrožují důvěru našich zákazníků a obchodních partnerů. Za tímto účelem jsme zřídili Compliance – management systém. Jeho nástroje a opatření  seznamují naše zaměstnance s právními riziky a poskytují jim podporu při jejich každodenní činnosti.

Upozornění na Compliance porušení

Abychom zamezili rizikům, je důležité včas rozpoznat potenciální nesprávné jednání. Toho mimo jiné dosáhneme tím, že nám budou oznámeny možné compliance porušení jako je např. podplácení.  Pro oznámení compliance porušení jsou Vám k dispozici interní compliance manažer, externí advokát důvěrník a náš online oznamovací systém.

Garantujeme, že s každým oznámením bude nakládáno přísně důvěrně. Vaše údaje budou získávány, zpracovány a použity v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. V této souvislosti odkazujeme na naše Zásady o ochraně údajů.

Všechna upozornění na Compliance porušení prověřujeme pečlivě a důvěrně. Prokázaná nesprávná jednání budou důsledně a adekvátně potrestána. Berte, prosím, na vědomí, že uvedené kontaktní údaje na interního compliance manažera, externího advokáta – důvěrníka, stejně jako online oznamovací systém, nejsou místem pro podávání stížností typu vyjádření nespokojenosti, rozhořčení a podobných požadavků. Pro všeobecné otázky, přání, podněty a kritiku se prosím obraťte na náš Zákaznický servis.

Compliance – manažer

Vaše kontaktní osoba

Pokud máte zájem oznámit Compliance porušení nebo máte otázky ke Compliance u společnosti Kaufland, můžete se prostřednictvím pošty nebo e-mailu obrátit na naši Compliance-manažerku Blanku Doležalovou.

Blanka Doležalová
Kaufland Česká republika v.o.s.
Právo & Compliance
Bělohorská 203
169 00 Praha 6

E-mail: compliance@kaufland.cz

Online oznamovací systém

Komunikační platforma

Prostřednictvím našeho Online – oznamovacího systému BKMS®  je Vám k dispozici komunikační platforma, která vám umožní kdekoliv na světě, 24 hodin denně, oznámit compliance – porušení. Veškerá přijatá upozornění budou zpracovaná prostřednictvím našeho compliance – manažera. Při tom se spoléháme, že oznamovatel bude Online – oznamovací systém používat zodpovědně a nebude docházet k falešným obviněním. Postupujte nám proto pouze takové informace, o jejichž správnosti jste přesvědčeni dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Online oznamovací systém

Co se skrývá za BKMS?

Co je Compliance porušení?

Compliance porušení nastane, pokud prostřednictvím našich zaměstnanců nebo mezi nimi v tuzemsku či zahraničí dojde k výkonu pracovních povinností v rozporu s platnými právními předpisy nebo interními předpisy. Příkladem takového porušení je:

• Korupce

• Porušení práva hospodářské soutěže

• Porušení předpisů o ochraně osobních údajů

• Porušení daňových, účetních a odvodových předpisů

Co je BKMS®?

BKMS® systém společnosti Business Keeper AG je internetová komunikační aplikace pro oznamování compliance porušení pomocí koncového zařízení s připojením na internet. Oznamovatel bude veden strukturovaným oznamovacím procesem pomocí volného textu a výběrových políček.

Jaké výhody nabízí BKMS®?

Anonymita

Jako oznamovatel se můžete sami rozhodnout, zda si přejete zůstat v anonymitě či nikoliv. Můžete si zřídit poštovní schránku, přes kterou bude vedena komunikace či zodpovězeny zpětné dotazy. Toto díky anonymitě umožňuje výměnu informací s naším Compliance oddělením.

 

Ochrana osobních údajů

K ochraně Vašich osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou dodržování evropských a národních předpisů o ochraně osobních údajů. Je zcela na Vás, jaké informace nám poskytnete.

 

Bezpečnost údajů

Přístup k oznámení má pouze autorizovaný příjemce oznámení. 

• Server používaný společností Business Keeper SG se nachází v centru vysoce zabezpečeném dle evropských předpisů na ochranu osobních údajů.

• Používaný bezpečnostní modul byl certifikován autorizovaným odborníkem.

• Bezpečnost BKMS® systému je pravidelně testována

• Uložená data jsou chráněna před neoprávněnými osobami pomocí certifikované kódovací metody

 

Internacionalita

Online oznamovací systém je k dispozici ve všech zemích a jazycích, ve kterých Kaufland působí. Tím se minimalizují případná nedorozumění  způsobená jazykovou bariérou.

Kde naleznu BKMS®?

Náš online oznamovací systém je dostupný na www.bkms-system.net/kaufland.

Advokát – důvěrník

Důvěrnost zaručena

Máte-li podezření na Compliance porušení u společnosti Kaufland, můžete se obrátit na naše advokáty-důvěrníky z advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law. Advokáti - důvěrníci Vaše podněty důkladně prověří. Pokud se prokáže konkrétní porušení, advokáti - důvěrníci kontaktují ohledně dalšího postupu našeho compliance manažera. Advokáti - důvěrníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost. Vaše osobní údaje nám budou zprostředkovány pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Stížnosti a jiné podněty zákazníků, které nejsou z hlediska compliance relevantní, budou bez dalšího předány příslušnému oddělení společnosti Kaufland k jejich vyřízení.

bnt attorneys-at-law s.r.o.
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1