Aktivní přístup řetězce Kaufland k odpovědnému podnikání se promítne i do jarního kola Sbírky potravin. Opět zapojí všechny své prodejny.

Praha, 17.04.2023

Jarního kola tradiční celonárodní Sbírky potravin se v sobotu 22. dubna 2023 zúčastní všech 141 prodejen Kaufland. Ve spolupráci s dobrovolníky České federace potravinových bank a zaměstnanci prodejen se pokusí navázat na vynikající výsledky podzimního kola, kdy se v prodejnách Kaufland na pomoc potřebným vybralo celkem 112 tun potravin a drogerie – pětina celostátního výtěžku. Co nejširší zapojení do sbírky potravin zapadá do dlouhodobě aktivního přístupu řetězce Kaufland k odpovědnému podnikání. Jeho součástí je mimo jiné i snaha minimalizovat potravinový odpad.

zaměstnanec drží zboží pro Sbírku potravin

Stejně jako v předchozích ročnících řetězec Kaufland opět do dobročinné akce aktivně zapojí každou svoji prodejnu. Zákazníci budou moci v sobotu 22. dubna od 8 do 18. hodin darovat potraviny a drogistické zboží ve všech 141 prodejnách.

Vybrané zboží následně prostřednictvím regionálních potravinových bank obdrží neziskové organizace, jež pomáhají potřebným – například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi nebo lidem bez domova.  „V loňské podzimní sbírce naši zákazníci darovali celkem 112 tun potravin a drogerie, což představovalo pětinu z celostátního výtěžku Sbírky potravin. Velice si vážíme každé pomoci a projevené solidarity našich zákazníků i zaměstnanců, kteří pomáhají s organizací a hladkým průběhem sbírky přímo na prodejnách. Věříme, že společně dokážeme pomoci lidem v nouzi,“ říká tisková mluvčí obchodního řetězce Kaufland Renata Maierl.

Pro zákazníky je Sbírka potravin nejen příležitostí, jak se zúčastnit zavedené, transparentní, a hlavně účinné dobročinné akce, ale umožňuje si také lépe uvědomit, že zatímco řada domácností jídlem plýtvá a vytváří potravinový odpad, jiným se potravin nedostává.

Procesy proti plýtvání
Kaufland kromě pravidelné účasti na celostátní potravinové sbírce věnuje zboží do potravinových bank i z vlastní iniciativy. Kromě toho podporuje také lokální myslivecké spolky a zoologické zahrady, kterým za symbolickou částku přenechává zboží, jež není vhodné  k dalšímu prodeji (jako je jednodenní ovoce, zelenina či pečivo). Tato iniciativa je navázána zhruba na polovinu prodejen Kaufland. „Díky potravinové sbírce můžeme podpořit lidi v nouzi. Partnerství se zoologickými zahradami a mysliveckými spolky nám zase umožňuje nejen udělat dobrou věc pro zvířata, ale také eliminovat potravinový odpad,“ vysvětluje Renata Maierl.

K omezení plýtvání pomáhá řetězci Kaufland také jeho moderní IT systém. Ten dokáže predikovat poptávku podle minulých dat, vyhodnocuje aktuální nabídku a efektivně objednává chybějící zboží. Díky vlastnímu masozávodu navíc může Kaufland u masných výrobků využívat systém just-in-time objednávek, čímž taktéž výrazně přispívá k eliminaci potravinového odpadu. Kaufland v minulém roce také doplnil své snažení edukační kampaní Nekrm koš!

Ve spolupráci s neziskovou organizací Zachraň jídlo ukázal na konkrétních případech, jak hospodárně nakupovat, optimálně skladovat potraviny, či jak využívat zbytky. Jde tak o další z řady opatření a aktivit v rámci dlouhodobě odpovědného přístupu k podnikání, který Kaufland uplatňuje.