Zákazníci Kauflandu ukázali, že mají srdce na pravém místě. V jarním kole Sbírky potravin darovali přes 106 tun potravin

Praha, 23.04.2024

Jarní kolo sbírky potravin proběhlo v sobotu 13. dubna a zúčastnilo se ho všech 143 prodejen Kaufland. Znovu se ukázalo, že solidarita zákazníků tohoto řetězce je veliká. Zákazníkům se ve sbírce podařilo nakoupit a darovat celkem 106,5 tuny potravin a drogistického zboží. Nejvíce zboží se vybralo v pražských prodejnách na Jarově (2 160 kg), Vypichu (1 985 kg) a dále také ve středočeském Kolíně (1 920 kg).

košík s potravinouvou sbírkou v Kauflandu

Sbírka potravin byla již tradičně pořádána Českou federací potravinových bank a na její organizaci se, jak je pro Kaufland zvykem, ve všech prodejnách aktivně podíleli i samotní zaměstnanci. Celkem zákazníci Kauflandu darovali 106,5 tuny potravin, což se rovná 213 000 porcím jídla.

„Do jarního kola Sbírky potravin se aktivně zapojily všechny naše prodejny a chtěli bychom všem dobrovolníkům a zaměstnancům moc poděkovat za jejich vynaložené úsilí a ochotu pomoci. Samozřejmě velké díky patří naším zákazníkům, kteří ukázali, že nelehký osud druhých jim není lhostejný,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.
 
Vybrané produkty budou nyní převezeny do nejbližší potravinové banky, kde se předají odběratelským neziskovým organizacím. Výtěžek sbírky nejčastěji obdrží matky samoživitelky, rodiny v nouzi či osamělí senioři.

Kaufland s Českou federací potravinových bank spolupracuje dlouhodobě a aktivně se podílí nejen na celostátních sbírkách, ale spolupracuje i v rámci povinného darování potravin v průběhu celého roku.