Data o prodejně se načítají

Kaufland je podle studie Impact Metrics opět nejlepší v udržitelnosti mezi obchodními řetězci.

Praha, 12. 12. 2022

Kaufland je dle studie společnosti Impact Metrics za rok 2021 znovu lídrem v oblasti udržitelnosti mezi obchodními řetězci. Porovnání bylo provedeno podle 17 kritérií vybraných na základě metrik ESG, které hodnotí dopady na životní prostředí a společnost, přístup k zaměstnancům a řízení podniku. „Na udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost klademe velký důraz. Naše ESG projekty stále zlepšujeme a rozšiřujeme. Ocenění je pro nás důkazem, že jdeme správným směrem,“ řekl Peter Chalupianský, CSR manažer Kaufland ČR.

Moderní prodejna Kaufland v Rakovníku

Dle studie má vítězný Kaufland v rámci ESG (Enviroment, Social, Governance) kontinuálně dobré výsledky napříč všemi kritérii. Výsledek hodnocení oceňuje jeho udržitelné aktivity na ochranu životního prostředí, diverzitu a péči o své zaměstnance, transparentnost, či podporu neziskového sektoru v České republice.

Nejvíce kritérií bylo zaměřených na životní prostředí. Autoři studie hodnotili řetězce dle spotřeby energií, vody, nakládání s odpady, podílu obnovitelných zdrojů či celkové plochy zelených střech. Čtyři kritéria zahrnovala sociální oblasti. Sledován byl poměr zaměstnaných mužů a žen, věková struktura zaměstnanců či podíl zdravotně postižených. Závěrečná tři kritéria zahrnovala transparentnost, verifikace dat a spolupráci s neziskovými organizacemi.

Hmyzí hotel

Kaufland byl v minulosti opakovaně vyhlášen jako nejudržitelnější obchodní řetězec v České republice. Zvítězil už v první studii, kterou Impact Metrics provedl poprvé za rok 2019. Díky svému komplexnímu přístupu k ESG aktivitám také nedávno vyhrál Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Za svůj Report udržitelnosti získal ocenění v kategorii Odpovědný reporting Cen SDG. Opanoval i soutěž Mastercard Obchodník roku, v níž uspěl v kategorii „Zodpovědný obchodník“ pořádanou Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6