Data o prodejně se načítají

Kaufland vyhrál Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Praha, 24. 11. 2022

Kaufland se umístil na 1. místě v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Hodnotitelé ocenili zejména komplexní přístup společnosti k CSR aktivitám, který shrnuje více než 130stránková podkladová zpráva. „Na společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj klademe velký důraz, je to součástí naší DNA. A protože víme, že rozhodují činy, stále rozvíjíme naše udržitelné projekty a získané ocenění je pro nás důkazem, že jdeme správným směrem,“ uvedl Stefan Hoppe, generální ředitel Kaufland ČR.

Ocenění Národní cena České republiky

Národní ceny České republiky pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Rada kvality ČR, která je vrcholným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády. Kaufland u porotců zabodoval realizací širokého spektra udržitelných a společensky odpovědných aktivit. Obchodní řetězec se angažuje v oblasti zdravých i certifikovaných potravin a přispívá k trvale udržitelnému hospodářství. Provádí opatření k ochraně životního prostředí, klimatu a ohrožených druhů. Podporuje velké množství neziskových organizací a myslí také na své zaměstnance.

Moderní prodejna Kaufland

Kaufland byl v minulosti opakovaně vyhlášen jako nejudržitelnější obchodní řetězec v České republice. Uspěl například ve studii společnosti Impact Metrics, kde obsadil první příčku v oblasti udržitelnosti, opanoval také soutěž Mastercard Obchodník roku, v níž zvítězil v kategorii „Zodpovědný obchodník“ pořádanou Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. za Report udržitelnosti také získal ocenění v kategorii Odpovědný reporting Cen SDG. Už v roce 2020 Kaufland získal Národní cenu kvality ČR v programu Excelence.

Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rada kvality ČR za tím účelem převzala od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) schéma uznávání „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6