Data o prodejně se načítají

Stažení produktu K-Classic Korbáčiky z prodeje.

Praha, 2. 8. 2022
KLC Korbáčiky neuzené 55 g

Společnost SIMABELLE s.r.o. z důvodu preventivní ochrany spotřebitele stahuje následující výrobek:

K-Classic Korbáčiky neuzené 55 g

EAN: 4049727702220
Datum spotřeby: 06.09.2022

Z důvodu důsledné ochrany spotřebitelů společnost SIMABELLE s.r.o., preventivně stahuje z prodeje výrobek K-Classic Korbáčiky neuzené 55 g s datem spotřeby 06.09.2022.

Při pravidelném testování náhodných vzorků byl zjištěn nesoulad se zpřísněnými interními parametry na kvalitu výrobků našich privátních značek.

Toto stažení se týká pouze K-Classic Korbáčiky neuzené 55 g s uvedeným datem spotřeby 06.09.2022. Ostatní výrobky prodávané v prodejnách Kaufland nejsou tímto opatřením dotčeny.

Společnost Kaufland okamžitě zareagovala a dotčený produkt stáhla z prodeje.

Zákazníky, kteří výše uvedený produkt zakoupili, prosíme, aby jej nekonzumovali a vrátili v kterékoli prodejně Kaufland. Kupní cena bude samozřejmě vrácena, a to i bez předložení účtenky.

Společnost SIMABELLE s.r.o se za vzniklé obtíže všem zákazníkům velmi omlouvá.

V případě dotazů zákazníků je k dispozici e-mail dodavatele: simabelle@seznam.cz nebo bezplatná zákaznická linka společnosti Kaufland ČR 800 165 894 (pondělí-pátek od 8.00 do 20.00 hodin) či e-mail: kontakt@kaufland.cz.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6