Data o prodejně se načítají

Skupina Schwarz zaznamenala významný pokrok v plnění cílů REset plastové strategie

Praha, 22. 8. 2022

Skupina Schwarz, která je známá svým pokrokovým přístupem k oběhovému hospodářství se rychle přibližuje k naplnění svých cílů v rámci celoskupinové REset plastové strategie. Díky intenzivnější spolupráci a synergii společností Schwarz Produktion, Kaufland, Lidl a společnosti PreZero dosahuje koncern již nyní velkých úspěchů na mezinárodní úrovni i na úrovni jednotlivých zemí.

Potvrzují to i následující čísla za rok 2021:

  • Společnosti Kaufland a Lidl (společně za všechny země, ve kterých působí) snížily používání plastů v obalech vlastních značek o 18 %, čímž se výrazně přiblížily cíli REset plastové strategie (do roku 2025 používat o 20 % méně plastů).
  • Dalším cílem skupiny Schwarz je používat do roku 2025 v obalech vlastních značek Kaufland a Lidl v průměru 25 % recyklovaného plastu. V současné době se ve všech zemí používá průměrně 14 % recyklovaného materiálu. Skupina Schwarz toho dosáhla zejména úspěšnou přeměnou nevratných PET lahví vyráběných společností Schwarz Produktion na 100% rPET (s výjimkou víčka a etikety).
  • Ve všech 32 zemích, kde Kaufland a Lidl působí, dosáhla skupina Schwarz v současné době maximální recyklovatelnosti 50 % obalů svých vlastních značek, což odpovídá přesně polovině stanoveného cíle.
Bojujeme proti plastům

Skupina Schwarz staví na svém dosavadním úspěchu a neustále rozvíjí udržitelná opatření, která přispívají k dosažení stanovených cílů. Vedle zlepšení v oblasti snižování množství plastů se zaměřuje především na používání recyklovaného materiálu a zvyšování recyklovatelnosti.

Méně plastů – uzavřený cyklus - s touto vizí REset plastové strategie hledí skupina Schwarz do udržitelné budoucnosti. Obchodní skupina pracuje na plnění svých cílů nepřetržitě ve všech svých společnostech.

Více na téma REset plastové strategie se dočtete ZDE.

 

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6