Data o prodejně se načítají

Kaufland zveřejnil své hospodářské výsledky za obchodní rok 2020. S odvedenou daní ve výši 621,5 mil. korun se řadí mezi 50 největších plátců daně z příjmu v České republice.

Praha, 28. 2. 2022

Obchodní řetězec Kaufland, který v České republice podniká jako Kaufland Česká republika v.o.s., zveřejnil své hospodářské výsledky za uplynulý fiskální rok 2020, který skončil k 28.2.2021. V tomto období společnost dosáhla čistého obratu ve výši téměř 64 mld. korun, přičemž zisk činil 2,9 mld. korun.

Zisk (bez zohlednění daně z příjmu) oproti přechozímu obchodnímu roku 2019 stoupl přibližně o 830 milionů tedy na 2,9 miliardy korun. Celá jeho výše bude použita na navýšení vlastního kapitálu společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. za účelem reinvestice prostředků v České republice.

Moderní prodejna Kaufland v Rakovníku.

Kaufland podniká v Česku jako veřejná obchodní společnost. Společníky firmy jsou Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH a Kaufland Management ČR, s.r.o. Dle zákona o daních z příjmů je daňový základ rozdělen mezi společníky dle výše obchodních podílů a v České republice zdaněn. Za obchodní rok 2020 odvedl v České republice Kaufland Tschechien Warenhandel GmbH daň z příjmu ve výši 620 mil. korun a Kaufland Management ČR, s.r.o. 1,5 mil. korun. Celkovou daní 621,5 mil. korun tak Kaufland patří mezi TOP 50 společností s nejvyšší uhrazenou daní z příjmů právnických osob v České republice. 

Obchodní řetězec vynaložil na nákup služeb a materiálu celkovou částku ve výši téměř 9 mld. korun, což představuje nárůst o více než 12 %. Společnost zároveň investovala do pořízení dlouhodobého majetku téměř 3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30 %.

Průměrný počet zaměstnanců vzrostl ve fiskálním roce 2020 oproti přechozímu roku o 2 % tj. na 11 264. Osobní náklady vzrostly o 7 procent.

Stejně jako v předešlém roce vyplatil obchodní řetězec svým zaměstnancům mimořádné odměny ve výši zhruba 100 milionů korun.

Společnost Kaufland působí v České republice od roku 1998 a v současné době provozuje na území České republiky 137 prodejen, 2 logistická centra a vlastní masozávod.

Od 1. března 2022 společnost navyšuje mzdy a rozšiřuje benefity. Za své procesy v oblasti personální politiky získala již počtvrté v řadě ocenění nejlepšího zaměstnavatele Top Employer.

Kaufland bude i v tomto roce nadále pokračovat v modernizaci stávajících prodejen a v expanzi. V současné době modernizuje obě svá logistická centra. Celková investice do těchto modernizací činí přibližně 2,7 miliardy korun.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6