Data o prodejně se načítají

Kaufland získal ocenění Ambasador kvality za rok 2021.

Praha, 4. 1. 2022

Kaufland se stal Ambasadorem kvality České republiky za rok 2021. Obchodní řetězec získal ocenění v kategorii soukromý sektor. Česká společnost pro jakost, která soutěž vyhlašuje, vyzdvihla zejména aktivity společnosti při propagaci kvality, podporu inovací, výraznou společenskou odpovědnost a důraz na udržitelné podnikání. Zároveň byly hodnoceny také ekonomické výsledky, efektivita procesů a nastavení přístupů ke kvalitě. „Porota ocenila naše projekty týkající se zaměstnanců, hospodářských výsledků, zákaznického servisu, dále naši aktivitu v oblasti CSR, udržitelný způsob podnikání či vztahy s lokálními dodavateli,“ uvedl tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Cena Ambasador kvality je určena pro všechny organizace podnikatelského sektoru, které nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a dále aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality.

V rámci ocenění je hodnoceno 5 oblastí: ekonomické ukazatele, kvalita organizace a získané akreditované certifikáty, aktivity organizace na podporu kvality, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele.

Ocenění uděluje Česká společnost pro jakost, která dlouhodobě usiluje o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Podporou rozvoje kvality chce přispívat i k ekonomickému úspěchu firem v České republice. Jde o uznávané centrum pro vývoj, získávání a šíření poznatků pro podporu úspěšnosti organizací a zvyšování kvality života.

Výsledky byly ohlášeny online 1. prosince 2021, slavnostní předávání ocenění proběhne letos v dubnu.

Pultový prodej sýrů v obchodním domě Kaufland

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6