Data o prodejně se načítají

Společně razíme zelenou cestu. Kaufland a Lidl plánují od ledna 2022 využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů.

Praha, 6. 12. 2021

Trvale udržitelné podnikání mají Kaufland a Lidl Česká republika patřící do skupiny Schwarz pevně zakotveno ve svých strategických cílech. Společně razí zelenou cestu. Od ledna 2022 plánují oba obchodní řetězce využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 sníží provozní emise CO₂ o 80 %.

Již v srpnu 2020 se skupina Schwarz, do níž Kaufland a Lidl patří, oficiálně připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se k formulování vědecky ověřených klimatických cílů. Skupina Schwarz proto analyzovala svou CO₂ stopu, vypracovala kompletní klimatickou bilanci, na základě metodiky SBTi stanovila klimatické cíle a podpořila je opatřeními. Tyto vědecky podložené cíle nyní byly iniciativou SBTi validovány a schváleny.

Společně razíme zelenou cestu

Kaufland a Lidl chtějí do roku 2030 snížit provozní emise o více než 80 procent (v porovnání s rokem 2019) a dosáhnout klimatické neutrality svých provozních emisí (Scope 1 a 2) pomocí offsetových projektů - Lidl od roku 2022, Kaufland nejpozději do roku 2025.

Obě společnosti tak činí další důležitý krok a významně přispívají k dosažení Pařížské klimatické dohody, jejímž cílem je omezit globální oteplování tak, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Kaufland a Lidl si na základě stávajících klimatických bilancí stanovily konkrétní cíle a opatření, s jejichž pomocí mají být emise CO₂ v provozu průběžně snižovány. V souladu s klimatickou strategií je pro obě společnosti prioritou se emisím vyhnout, poté je snížit tam, kde jim zamezit nelze, a v posledním kroku kompenzovat ty, které prozatím nelze snížit.

Plán se nezaměřuje jen na emise ve vlastních provozech a prodejnách, ale zabývá se také emisemi, které vznikají v předřazených dodavatelských řetězcích obou společností. Kaufland a Lidl tak budou ke snižování emisí motivovat i své dodavatele. Ti z nich, kteří jsou zodpovědní za 80 % emisí souvisejících s výrobkem, budou povinni stanovit si do roku 2026 vlastní klimatické cíle podle kritérií iniciativy Science Based Targets.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6