Data o prodejně se načítají

Kaufland se stal Zodpovědným obchodníkem roku, porota ocenila jeho report udržitelnosti

Praha, 23. 9. 2021

Aktivity v oblasti trvalé udržitelnosti, zavádění ekologických technologií, podpora lokálních dodavatelů, dobročinné projekty… Společenské odpovědnosti věnuje Kaufland velkou pozornost. Za své úsilí nyní v rámci soutěže Mastercard Obchodník roku 2020 opanoval kategorii „Zodpovědný obchodník“, která byla Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR vyhlášena v konkurenci zahraničních i domácích řetězců vůbec poprvé. „Moc si tohoto ocenění vážíme. Péče o zákazníky i zaměstnance, šetrnost vůči životnímu prostředí a respekt k potřebám společnosti jsou pro nás prioritní,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Nezávislá porota tvořená odborníky z oblasti retailu, ministerstva průmyslu a obchodu a dalších institucí ocenila široký záběr aktivit Kauflandu v této oblasti a také jasnou transparentnost – zejména pak Report udržitelnosti za rok 2019/2020, který se také umístil mezi třemi nejlepšími reporty Cen SDG. Ty hodnotí projekty mířící k naplňování cílů udržitelného rozvoje společenství OSN.

Předávání ocenění Obchodník roku

Kaufland byl již dříve na základě nezávislého hodnocení studie Impact Metrics také oceněn jako nejudržitelnější obchodní řetězec v České republice. Autoři studie kvitovali především přístup společnosti ke spotřebě elektřiny a množství zveřejněných dat včetně kompletního přehledu produkovaných emisí. „Od roku 2018 se nám podařilo zmenšit objem emisí o 8,62 %. Do roku 2030 jsme se přitom dobrovolně zavázali snížit množství provozních emisí až o 80 %. Trvalá udržitelnost je pro nás důležitá i při stavbě prodejen počínaje instalací úsporného LED osvětlení nebo spořičů vody až po vytápění odpadním teplem ve všech našich nových nebo zmodernizovaných prodejnách,“ uvedla Renata Maierl ze společnosti Kaufland.

Při hodnocení získal Kaufland body také za další aktivity společenské odpovědnosti. Od září 2020 například nainstaloval automatizované externí defibrilátory (AED) ve všech prodejnách, distribučních centrech, v masozávodě a na centrále, díky kterým se už podařilo zachránit čtyři lidské životy. Spustil i řadu projektů zaměřených na udržitelnost, jako jsou komunitní zahrady, hmyzí hotely a elektronabíjecí stanice, aktivně snižuje množství plastu a redukuje plýtvání potravinami. Jeho masozávod v Modleticích disponuje unikátní technologií dvoustupňového čištění odpadních vod.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6