Data o prodejně se načítají

Kaufland vydává historicky první zprávu o udržitelném rozvoji. Přináší podrobný přehled aktivit a závazků společnosti.

Praha, 12. 5. 2021

Společnost Kaufland poprvé vydává Zprávu o udržitelnosti, která detailně shrnuje nejen informace o dosud dosažených milnících, ale také závazcích do budoucna. Report udržitelnosti 2019/ 2020 mapuje období obchodního roku od 1. března 2019 do 29. února 2020 a je důležitým mezníkem v činnosti tohoto obchodního řetězce v České republice. „Touto zprávou chceme poskytnout srozumitelná a transparentní data ze všech oblastí našeho podnikání. Shrnujeme v ní naše cíle a aktivity v rámci trvale udržitelného rozvoje.“ říká Stefan Hoppe, generální ředitel Kauflandu.

Vydáním Reportu udržitelnosti zvyšuje Kaufland transparentnost svých aktivit a na konkrétních příkladech představuje dosud přijatá opatření v oblasti odpovědného podnikání i klíčové ukazatele, které hodnotí, jak se mu vytyčené cíle daří naplňovat. „Získáváme formální rámec, na jehož základě můžeme pravidelně analyzovat a hodnotit výsledky jednotlivých opatření, a odhalovat tak případný prostor pro optimalizaci,“ vysvětluje Stefan Hoppe.

Report udržitelnosti

Prezentované informace a data se týkají všech prodejen, logistických center, masozávodu, centrály a aktivit obchodního řetězce na území České republiky a jejich dopady jsou hodnoceny na úrovni ekonomické, environmentální i společenské. Jednotlivé kapitoly vycházejí z klíčových hodnot a firemní filozofie Kauflandu a stojí na několika základních pilířích. Těmi jsou ochrana životního prostředí, důraz na péči o zaměstnance i spokojenost zákazníků, kvalitní a cenově příznivý sortiment a pohodlné a příjemné nakupování, dlouhodobá spolupráce s lokálními dodavateli či pomoc potřebným a podpora širokého spektra projektů v neziskové oblasti.  

Vůbec první nefinanční zpráva, kterou Kaufland v těchto dnech vydává, je vypracována podle mezinárodní metodiky GRI. Report udržitelnosti bude obchodní řetězec vydávat pravidelně každé dva roky. Při příležitosti vydání reportu se Kaufland stal zároveň jubilejním 400. členem Asociace společenské odpovědnosti, čímž stvrzuje svůj aktivní přístup k udržitelnému podnikání.

V reportu se například dočtete, že:

  • jen během roku 2019 se společnosti Kaufland v úseku ovoce a zeleniny podařilo ušetřit téměř 100 tun plastů
  • 70,3 % veškerého odpadu bylo zpracováno jako druhotná surovina, na výrobu tepla či v případě organického odpadu ve fermentačních nebo kompostovacích zařízeních
  • mezi lety 2018 až 2019 obchodní řetězec meziročně snížil objem emisí CO2 o 8,62 %
  • ve stejném období snížil Kaufland ve vlastním masozávodu v Modleticích spotřebu elektrické energie o 9,4 %, spotřebu vody o 10,4 % a množství komunálního odpadu o 24,6 %

Podrobné informace naleznete zde: www.rozhodujiciny.cz

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6