Data o prodejně se načítají

I hmyz v Praze zažívá bytovou krizi

Praha, 25. 5. 2020

Množství hmyzu ve městech rapidně ubývá. Jen v Evropě klesl jeho počet o 30 % za 30 let. Hmyz je přitom klíčový pro stabilitu ekosystému. K úbytku dochází v důsledku znečištěného ovzduší a lidské činnosti. Situace je alarmující zejména ve městech. Obchodní řetězec Kaufland, jehož dlouhodobou prioritou je šetrný přístup k životnímu prostředí, se proto u svých prodejen rozhodl instalovat hmyzí hotely. Ty se do poloviny června stanou součástí venkovních prostor všech deseti pražských prodejen. „Uvědomujeme si důležitost hmyzu v přírodě a alespoň částečně mu chceme nahradit přirozené zázemí pro zabydlení, přezimování
a rozmnožování. V Praze v těchto dnech budujeme celkem 18 hmyzích příbytků,“
říká Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu.

Hmyzí hotel

Hmyzí hotely mají dřevěnou, několikapatrovou kostru shora chráněnou osázenou „zelenou“ střechou. Vrchní prosluněná patra, která vyplňují duté stonky rákosu a provrtané špalky a cihly, slouží zejména divokým včelám samotářkám, čmelákům nebo pestřenkám. Ve spodních patrech, v šiškách, trouchnivějícím dřevu, kůře a klacíkách najdou úkryt slunéčka, zlatoočka, škvoři a některé druhy brouků
a motýlů. Stavbou hmyzích hotelů chce Kaufland nejen podpořit biodiverzitu ve městech, ale také edukovat děti a laickou veřejnost. „Součástí hmyzích hotelů jsou informační cedule, jejichž prostřednictvím se příchozí mohou seznámit s významem těchto příbytků
i důležitostí a charakteristikou hmyzu,“
vysvětluje Renata Maierl.

Projekt zaměřený na zachování rozmanitosti živočišných druhů Kaufland odstartoval již v dubnu pilotním hmyzím hotelem u nově otevřené, ekologické prodejny v Rakovníku. Po vybudování hmyzích příbytků u pražských prodejen bude ve druhé polovině roku s instalací pokračovat v Brně, Ostravě a u každé prodejny v Plzeňském a Karlovarském kraji. „Během tří let hmyzí hotely postavíme
u všech našich prodejen po celé České republice,“
upřesňuje Renata Maierl. Již nyní jsou hmyzí hotely také součástí komunitních zahrad, které Kaufland loni otevřel u prodejny v pražské Podbabě a v Kutné Hoře. Lidé z nejbližšího okolí v nich zdarma mohou pěstovat zeleninu, bylinky a ovoce. Nechybí prostor pro posezení a grilování. Letos přibydou další čtyři komunitní zahrady – v Horních Měcholupech v Praze, Kladně, Brně - Židenicích a v Teplicích.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6