Data o prodejně se načítají

Boj proti plastu: Kaufland do roku 2025 sníží množství odpadu alespoň o 20 procent

Praha, 04.07.2018

Vedle ekologického přístupu k modernizaci a výstavbě nových prodejen či podpory elektrodopravy představuje Kaufland další klíčové kroky v oblasti udržitelného rozvoje. Řetězec do roku 2025 sníží množství plastového odpadu nejméně o 20 procent a zároveň nabídne veškeré produkty svých vlastních značek pouze v recyklovatelných obalech.

Téma ekologie a třídění plastů je často diskutované téma, ve kterém maloobchod přebírá klíčovou roli. Obchodní řetězec Kaufland Česká republika si toho je dobře vědom a podle toho také jedná. Skupina Schwarz, do které patří řetězce Kaufland i Lidl, začala s celkovou 360° plastovou strategií. Cílem je výrazné omezení plastového odpadu, zlepšení procesu jeho recyklace i udržitelné nakládání s plasty. Kaufland tak do roku 2025 sníží spotřebu plastů minimálně o 20 %, a to ve všech zemích, ve kterých řetězec působí. Zároveň do roku 2025 nabídne veškeré produkty svých vlastních značek jedině v recyklovatelných obalech.

Šetrnost k přírodě je naší dlouhodobou prioritou, kterou se zabýváme kontinuálně. Již dnes snižujeme počet různých plastových obalů. Jedním z příkladů jsou K-Bio-banány, které nejsou baleny v plastových sáčcích, ale opatřeny papírovou páskou. Jen tímto uspoříme ročně přibližně 32 tun obalů,“ vysvětluje Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland Česká republika.  

Společně se strategickými kroky je spojeno i cílené vylistování vybraných plastových artiklů vlastních značek. Již v příštím roce 2019 Kaufland stáhne z prodeje například plastové vatové tyčinky, které nahradí ekologickou alternativou. To samé platí pro plastová brčka a jednorázové plastové nádobí. U posledně jmenovaného se v sortimentu objeví vedle jednorázového nádobí z papíru častěji nádobí pro více použití. 

Veškeré plánované kroky vychází z dlouhodobého postoje Kauflandu a navazují na aktivity, které v oblasti omezení plastového odpadu již realizuje. Před 5 lety se například společnost zavázala, že u kosmetických produktů, výrobků péče o tělo, ale i pracích a čisticích prostředků vlastních značek upustí od používání plastových mikročástic. „Ve všech oblastech působení a podnikání zavádíme taková opatření, která přispívají k ochraně životního prostředí. V naší plastové strategii máme za cíl snižování množství plastů a zlepšení procesu recyklace,“ shrnuje na závěr Renata Maierl. 

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6