Data o prodejně se načítají

Kaufland v dobré společnosti zodpovědných zaměstnavatelů

Praha, 06.03.2017

V roce 2016 proběhl již 7. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel 2016, prestižní soutěže zaměstnavatelů, kteří dávají lidem s postižením na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci.

 

Soutěž proběhla v 5 krajích. Ve Středočeském kraji vyhlásily organizace poskytující služby zaměstnanosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s. a GLE o.p.s. dne 21. února 2017 vítěze ročníku 2016. Do soutěže bylo nominováno 27 firem. Odborná komise vyhodnotila dle určených kritérií ty nejlepší z nich. Společnost Kaufland Česká republika obsadila krásné 2. místo.

 

Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí (tzn. v prostředí, kde pracují převážně lidé bez postižení), a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.  Pořadatelé vítězům i nominovaným firmám poděkovali za naplňování práva lidí se zdravotním postižením mít přístup a šanci k pracovnímu uplatnění.

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6