Data o prodejně se načítají

Energetická účinnost u společnosti Kaufland

Praha, 06.03.2017

Společnost Kaufland zavádí v roce 2017 normu ČSN EN ISO 50001, podle níž budou nyní realizovány a kontrolovány všechny procesy související se zvýšením energetické účinnosti.

 

V praxi to znamená, že v nových a přestavených prodejnách investuje Kaufland do ekologicky šetrných a energeticky úsporných řešení, jako jsou:

  • Instalace účinného a úsporného LED osvětlení  ve všech prostorách prodejen
  • Instalace chladicí technologie na bázi ekologicky šetrného chladiva CO2
  • Využití odpadního tepla vzniklého při „výrobě“ chladu (v chladicích a mrazicích regálech) k vytápění celé budovy, bez potřeby dalšího primárního zdroje tepla
  • Provoz vzduchotechniky v závislosti na venkovní a vnitřní teplotě a na koncentraci CO2 ve vzduchu na prodejní ploše
  • Snižování tepelných ztrát instalací dveří na chladicí nábytek
  • Pečlivé třídění veškerého odpadu včetně instalace vysoce účinných lisů na kartony pro zpětný odběr

 

Tato opatření nejen zpříjemní nákupní prostředí v prodejnách Kaufland, ale také značně sníží spotřebu elektrické energie a přispěje ke zlepšení životního prostředí.

 

„Hospodářský úspěch závisí v podstatě na tom, jak úspěšně sladíme naše základní principy jednoduchost a orientaci na zákazníka s odpovědným využíváním přírodních zdrojů a respektujícím zacházením se zákazníky, zaměstnanci a obchodními partnery. Při našem každodenním jednání, mimo jiné, neseme a přijímáme ekonomickou, sociální a ekologickou odpovědnost. Rozhodující význam přitom u nás mají dopady klimatických změn na člověka a životní prostředí. Také proto se naše oddělení Energiemanagementu zasazuje o optimální energetickou účinnost našich prodejen a jejich efektivní interní provozní procesy,“ uvedl za společnost Kaufland její tiskový mluvčí Michael Šperl. 

Kontakt

Renata Maierl
Úsek firemní komunikace

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6