Data o prodejně se načítají

Férové obchodní praktiky

S našimi dodavateli jednáme fér. Proto jsme se dobrovolně přihlásili v rámci evropské iniciativy k dodržování a prosazování zásad férových obchodních praktik. Tato iniciativa byla přijata v Bruselu v roce 2013. Dodržování lhůt splatnosti je pro nás samozřejmostí.

Férovost a partnerství

Usměvavý muž v obleku podává ruku

Dlouhodobé a trvalé vztahy s našimi dodavateli jsou pro Kaufland základem obchodního modelu. Denně se pokoušíme plnit přání našich zákazníků, kteří žádají mnohostranný i regionální sortiment čerstvých a kvalitních výrobků za příznivé prodejní ceny. Toho můžeme dosáhnout pouze společně s našimi dodavateli. Férovost a partnerství je tak pro nás na prvním místě.

 

Stěžejním bodem této dobrovolné iniciativy je zřízení interního místa pro urovnání sporů, které vzniknou mezi jednotlivými společnostmi v rámci plnění pracovních povinností. Toto místo může být kontaktováno v případě, že si jeden z obchodních partnerů nepočíná v souladu se zásadami férového obchodu.

 

Kaufland se k této iniciativě přihlásil, aby dodavatelé, z nichž mnozí se na ní dobrovolné podílejí, měli záruku férového vyřízení případných obchodních sporů.

Další informace o iniciativě najdete na: www.supplychaininitiative.eu

 


Podrobný popis stanovených zásad správné praxe najdete v tomto dokumentu:

Lhůty splatnosti

Lhůty splatnosti kupní ceny za dodávky zemědělských a potravinářských produktů činí nejdéle 30 dnů ve smyslu zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.


Společnosti Kaufland a Lidl si uvědomují důležitost lidských práv

Skupina Schwarz, jejíž součástí jsou obchodní řetězce Lidl a Kaufland, vydala prohlášení o dodržování lidských práv ve svých hodnotových a dodavatelských řetězcích. Cílem našich společností je prosazovat jejich uplatňování a zabránit jakémukoli porušování.

Společnosti Lidl a Kaufland každý den pracují společně se zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a dalšími stranami na dodržování a prosazování všech lidských práv. V tomto ohledu je proto pro nás zásadní, aby byly maximálně dodržovány férové obchodní praktiky a dobré pracovní i životní podmínky. Společným prohlášením doplňujeme naše firemní zásady a směrnice, které se zabývají dopady naší činnosti ve všech lokalitách a ve všech oblastech našeho působení na celém světě.

Podrobnosti naleznete v Prohlášení skupiny Schwarz o dodržování lidských práv.